Kuka puhdistaa liittymäni, kun siihen on aurattu valli?


Maantien aurauksen yhteydessä liittymään kertyneen lumivallin poistaminen kuuluu liittymän haltijalle. Lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä mukaan yksityisen tien pitäjä ja maatalousliittymän haltija ovat velvollisia tekemään liittymänsä ja pitämään sen kunnossa tienpitoviranomaisen ohjeiden mukaan sillä tavoin, ettei siitä ole vaaraa liikenteelle eikä haittaa maantien kunnossapidolle.

Katuliittymän kunnossapidosta vastaa kunta. Katuliittymän kunnossapitoraja on maantien ajoradan reunassa.

Yksityisten liittymien kunnossapito kuuluu yksityisen tien pitäjälle, joten maantien tai kävely- ja pyöräilyväylän aurauksen yhteydessä liittymään kertyneiden lumien ja jäiden poistaminen kuuluu liittymän haltijalle. Yksityisten liittymien kunnossapito kuuluu liittymän omistajalle maantien reunaan asti. Jos liittymän läpi kulkee pyörätie, myös maantien ja pyörätien välinen liittymän osa kuuluu liittymän omistajan hoitoon. 

Tavanomaisen aurauksen lisäksi maanteiden talvihoitoon kuuluu polanteen poistoa ja tasausta, lumivallien madallusta ja sohjo-ojien tekoa. Näissä talvihoitotoimenpiteissä tavoitellaan tilannetta, jossa karhe ei estä päivittäin käytettävän ja hoidettavan yksityistieliittymän käyttöä. Mikäli liittymän käyttö on näissä tilanteissa estynyt, asiasta voi antaa palautetta Liikenteen asiakaspalveluun Palauteväylä-välilehden kautta. Palaute menee tiedoksi urakan valvojalle ja urakoitsijalle ja urakoitsijan edellytetään korjaavan toimintatapaansa.

Liittymän näkemien kunnossapidosta vastaa yksityistien tiekunta tai liittymäluvan haltija. Kunnan tien liittyessä maantiehen lumivallin madaltamisesta vastaa kunta. Liittymästä on oltava esteetön näkemä maantielle ympäri vuoden. Talvella liittymän omistajan, tiekunnan tai kunnan on tarvittaessa madallettava liittymän näkemäesteiksi kasautuvia lumivalleja, jotta esteetön näkemä säilyy. 

Lue lisää: