Miten urakoitsijoita valvotaan?


Tosin kuin usein luullaan, ELY- keskus tai Väylävirasto ei pyydä tai käske urakoitsijaa lähtemään hoitotoimiin. Urakoitsija vastaa itsenäisesti siitä, että tehtävät hoidetaan laatuvaatimusten mukaisesti. Urakoitsijan on raportoitava kaikkien laatulupausten toteutuminen ELY-keskukselle, joka valvoo sopimuksen toteutumista työmaakokouksissa, pistokoetarkastuksin ja katselmuksissa. Laajan tieverkon vuoksi kaikkia teitä ei voida valvoa jatkuvasti paikan päällä.

ELY-keskus määrittelee urakkaan sisältyvät työt ja hoidon laatutason Väyläviraston toimintalinjojen ja teiden hoitoluokkiin perustuvien laatuvaatimusten perusteella. Laadun riittävän tason varmistamiseksi on Väylävirasto tehnyt tarkat määritykset koskien esimerkiksi teiden talvihoitoa, hiekoitusta, kalustoa, raportointia ja työnaikaista työturvallisuutta. ELY-keskus perii urakoitsijalta sakkoa, mikäli sopimuksen mukaiseen laatuun ei päästä.

Esimerkiksi korkeimman talvihoitoluokan päätie pyritään hoitamaan niin, että liukkautta ei esiinny ollenkaan. Toisaalta vähäliikenteisellä, alimman hoitoluokan tiellä saatetaan joutua odottamaan hoitotoimia useita tunteja. Tämä on laatuvaatimusten mukaan sallittua, sillä ei ole taloudellisesti mahdollista eikä järkevää varata kalustoa ja henkilöstöä niin paljon, että kaikki tiet voitaisiin hoitaa välittömästi.

Poikkeuksellisten sääolosuhteiden tai kelirikon aikana teiden normaalit laatuvaatimukset eivät ole voimassa.

Lue lisää: