Voinko hävittää vieraslajeja itse tien tai radan varrelta?


Teiden varsilla lupiineja saa poimia, sillä kukkien kerääminen kuuluu jokamiehenoikeuksiin. Moottori- ja moottoriliikenneteiden pientareille meneminen on kuitenkin kiellettyä.

Haitallisten vieraslajien, kuten lupiinin tai kurtturuusun kitkeminen tai muu hävittäminen väylien varsilta ei kuuluu jokamiehenoikeuksiin. Esimerkiksi moottori- ja moottoriliikenneteille tai muille kaksiajorataisille teille meno on kokonaan kielletty. Myöskään rata-alueille meno ei ole sallittua tässä tarkoituksessa.

Haluaisitko järjestää vaikkapa kurtturuusujen hävittämistalkoot? Asiasta on sovittava tietä hoitavan urakoitsijan kanssa. Urakoitsija voi tarvittaessa suositella esimerkiksi jotain turvallisempaa paikkaa talkoille. Suunnitelmista pitää olla olla yhteydessä Liikenteen asiakaspalveluun, josta saa lisätietoa siitä, onko talkoot mahdollista toteuttaa. 

Pientareilla liikuttaessa on aina muistettava turvallisuus: auto on pysäköitävä P-alueelle tai levikkeelle ja ohiajavaa liikennettä on varottava. Keltaiset turvaliivit parantavat näkymistäsi. Muistathan myös, että pientareella saattaa olla roskia, kuten lasinsirpaleita tai metallinkappaleita.

Jos niitto- tai kitkentätyö ei tapahdu ajoradalta käsin, erillistä työlupaa ei vaadita.  Työskentelyssä täytyy olla mukana ainakin yksi tieturvakortillinen henkilö, jonka vastuulla on antaa muille riittävä ohjeistus tiealueella toimimisesta. Tieturva 1 -kurssin voi suorittaa ilmaiseksi verkkokurssina. Kurssin suorittaminen kestää yleensä noin 1-3 tuntia. Väyläviraston ohjeessa "Teiden reuna-alueiden siivous" on hyviä turvallisuusohjeita, joita voi soveltaa myös tässä tapauksessa.

Vieraslajihavainnosta on suositeltavaa ilmoittaa Vieraslajit.fi -sivulla. Sivulla on myös tarkempia ohjeita vieraslajien hävittämiseen.

Lue lisää:

Ota yhteyttä: