Autolla Saariston rengastiellä? Huomioi ainakin nämä ennen matkaa!


Saaristossa liikkuessa on hyvä ottaa huomioon maantielauttojen mahdollinen rajallinen kapasiteetti ja ruuhkat. Houtskari-Iniö-välillä liikennöi kesäkaudella avustettu yhteysalusreitti, joka on maksullinen. Houtskari-Iniö-välillä on päivittäin vain 4–5 lähtöä kumpaankin suuntaan ja tämä tulee huomioida matkaa suunniteltaessa. Lisäksi matkan aikataulutuksessa kannattaa huomioida Saaristotien (mt 180) liikennejärjestelyt.

Yhteysalusliikenteen reitit ja aikataulut löydät Yhteysalus.fi-sivustolta. Maantielautta- ja yhteysalusliikenteen liikennöintiä ja alusten sijaintia voi tarkastella myös Fintrafficin Liikennetilanne-palvelussa. Tarkempia ohjeita saaristoliikenteeseen löydät Palauteväylän Saaristoliikenteen artikkeleista.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on päättänyt pidentää tämän vuoden yhteysalusyhteyksien liikennöintiä viikolla niin, että rengastiet ovat kauttaaltaan kierrettävissä 10.5.–8.9.2024. Yhteysalusreitit, jotka määrittelevät mahdollisuutta kiertää Saariston rengastien kauttaltaan, ovat MS Antonia Houtskarin ja Iniön välillä sekä MS Östern Nauvon ja Rymättylän välillä. 

Saariston rengastie kannattaa kiertää vastapäivään Iniöstä aloittaen 

Saariston Rengastiellä yhteydet ovat maksuttomia maantielauttoja. Ainoastaan Houtskari-Iniö-välillä (Mossala-Dalen) liikennöi kesäkaudella maksullinen, avustettu yhteysalusreitti. Avustetussa yhteysalusliikenteessä vuoromäärät eivät ole yhtä suuria kuin maantielauttaliikenteessä. 

Saariston rengastie suositellaan kiertämään ennemmin vastapäivään aloittaen Iniöstä kuin myötäpäivään Paraisten suunnasta. Houtskari-Iniö-välillä on päivittäin vain muutamia lähtöjä kumpaankin suuntaan ja tämä tulee huomioida matkaa suunniteltaessa. Heinäkuussa on viisi lähtöä per suunta, muina aikoina lähtöjä on neljä. Vilkkaimpaan kesäsesonkiaikaan lautan kapasiteetti on täydessä käytössä, eikä kaikkien ajoneuvojen pääsyä alukselle voida taata.  

Kun Iniöstä on päässyt Houtskariin, maantielauttayhteydet Houtskarista Paraisten suuntaan toimivat pitkälle iltaan. Matkan jatkaminen omien suunnitelmien mukaan on tämän jälkeen varmempaa. Matkaa suunnitellessa kannattaa ottaa huomioon, että Houtskarista Korppooseen ei ole yöliikennettä. Muilla lauttapaikoilla liikennöidään ympäri vuorokauden.  

Jos aloitat rengastien kiertämisen Paraisten suunnasta, huomioithan, että mantereelle on pitkä matka palata takaisin, mikäli ei ehdi tai mahdu päivän viimeisellä vuorolla iltapäivällä alukselle Houtskarista Iniöön.  

Saaristoliikenteen kapasiteetti ja pullonkaulat 

Parainen-Nauvo ja Nauvo-Korppoo -väleillä on tällä hetkellä hyvä kapasiteetti myös ruuhka-aikoina. Kustavi-Iniö-lauttapaikalla ensimmäiseen lauttaan ei välttämättä aina mahdu kyytiin ja vuorovälit ovat pitkiä. Kannattaa myös huomioida, että Utön yhteysalusreitti on ruuhkainen sesonkiaikaan.

Saaristotiellä (mt 180) on tällä hetkellä liikenteen sujuvuutta heikentäviä liikennejärjestelyjä, jotka kannattaa ottaa huomioon saaristoon suunnatessa. Matkojen viivästykset Saaristotiellä kertautuvat helposti, jos on matkalla lauttayhteyksillä kauemmas saaristoon.

Saaristotiellä (mt 180) on käynnissä kaksi suurta tietyömaata, kun Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen sillat uusitaan. Tietyömaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitus 50 km/h ja lisäksi on muita työmaanaikaisia liikennejärjestelyjä. Ajantasaiset tiedot työmaiden liikennejärjestelyistä kannattaa tarkistaa etukäteen hankkeen verkkosivuilta. Lisäksi Kirjalansalmen sillalla on raskaan liikenteen yksisuuntaisuuteen perustuva liikennejärjestely, joka voi vaikuttaa myös henkilöautoliikenteen sujuvuuteen. 

Saaristotien alkupäässä liikennemäärät ovat suuret ympäri vuoden, mutta kesäaikaan liikennemäärä lisääntyy entisestään. Matkojen viivästykset kertautuvat helposti, jos on matkalla lauttayhteyksillä kauemmas saaristoon. Kannattaakin varata riittävästi aikaa matkan alkupäähän ja huomioida Saaristotien liikennejärjestelyt matka-ajassa.

Auto kannattaa ottaa yhteysalukselle vain välttämättömissä tarpeissa 

Saariston yhteysalusliikenteessä alusten autopaikkojen määrä on rajallinen. Auto kannattaa ottaa yhteysalukselle vain välttämättömissä tarpeissa. Suosittelemme jättämään auton yhteysalusrannalle parkkiin liikennesääntöjen mukaisesti. Huomioithan, että yhteysalusrannoilla on rajallinen määrä parkkipaikkoja. Osa parkkipaikoista voi olla sesonkiaikaan ruuhkaisia. Suosithan kimppakyytejä, jotta parkkipaikkoja riittää useammalle! 

Jos tarvitset auton mukaan yhteysalukselle, autopaikka kannattaa varata alukselta etukäteen. Yhteysalukselle voi tehdä autopaikkavarauksia aikaisintaan viikkoa ennen lähtöä. Tarkemmat varausohjeet ovat reittikohtaisissa aikatauluissa. 

Huomioi yhteysalusliikenteen x- ja y-vuorot  

Pääasiallisesti yhteysalus poikkeaa saaressa vain tilauksesta. Yhteysalusliikenteessä käytettävillä x- ja y-merkinnöillä pyritään vähentämään tarpeetonta liikennöintiä saariin.   

Y-vuoro tarkoittaa sellaisia yhteysalusvuoroja, jotka pitää tilata hyvissä ajoin etukäteen aluksen puhelinnumerosta. Varauksen voi tehdä aikaisintaan viikkoa ennen ja viimeistään edellisenä päivänä. Koska käytännöt ovat erilaisia, aikataulusta kannattaa tarkistaa, mihin kellonaikaan mennessä varaus pitää viimeistään edellisenä päivänä tehdä. 

Mikäli saaressa poiketaan vain tarvittaessa, mutta alus liikennöi joka tapauksessa kyseisellä reitillä, tällaiset pysähdykset merkitään aikatauluun x-vuoron merkinnällä. X-vuorot voi tilata vasta aluksellakin. Tarkemmat tilausohjeet ja merkkien selitykset löytyvät reittikohtaisista aikatauluista. 

Otathan huomioon, että x- ja y-vuorot sekä keliolosuhteet voivat vaikuttaa reittiin ja matka-aikaan. Miehistö ei myöskään voi aina vastata puhelimeen. Tällöin alukselle kannattaa soittaa myöhemmin uudelleen. 

Lisätiedot: