Voiko puutavaraa lastata ja varastoida maantien varrella?


Kun puutavaraa joudutaan väliaikaisesti varastoimaan yleisen tien varteen, on suositeltavaa käyttää erityisesti tähän tarkoitukseen rakennettuja kuormausalueita. Kuormausalueet voivat olla joko ELY-keskuksen rakentamia maantien liitännäisalueita tai yksityisten maanomistajien kustannuksella rakennettuja alueita. Väliaikaiseksi varastoinniksi luokitellaan enintään kuusi kuukautta kestävä varastointi.

Missä tilanteissa puutavaran kuormaus edellyttää työluvan hakemista ja onko lupa maksullinen?

Puupinon kuormaaminen valta- tai kantateillä sekä muilla etuajo-oikeutetuilla teillä sekä pinon sijoittaminen osittain näiden teiden tiealueelle edellyttää työluvan hakemista. Lupa voidaan myöntää, jos toimenpiteestä ei aiheudu vaaraa liikenteelle eikä haittaa tienpidolle. Työlupa kuormaamiseen tulee hakea hyvissä ajoin ennen puupinon tekemistä. Voit tarkistaa alla olevasta karttalinkistä, onko tie merkitty etuajo-oikeutetuksi. 

Etuajo-oikeutetulla tiellä liikennejärjestelyjen toteuttaminen on pakollista. Liikenteenohjaukseksi ei aina riitä tietyömerkit ja sulkupylväät, vaan kohteessa tarvitaan usein esim. nopeusrajoituksen muuttamista. Työluvan hinta on näissä tapauksissa vähintään 200 euroa.

Niillä seutu- ja yhdysteillä (3-5-numeroiset tiet), joita ei ole merkitty etuajo-oikeutetuiksi, työlupaa ei yleensä tarvita. Puutavaran lastaus ja varastointi ei ole kuitenkaan sallittua sulkuviivan kohdalla näkemäpuutteiden vuoksi.

Tutustu alla olevaan Väyläviraston ohjeeseen, jossa kerrotaan, mitä tulee ottaa huomioon puutavaran käsittelyssä maanteillä. Ohjeesta käy ilmi, millaisiin paikkoihin puutavaraa ei saa pinota, sekä muita tärkeitä ohjeita.

 Lue lisää: