Kenen vastuulle jalankulku- ja pyöräilyväylien kunnossapito kuuluu?


Valtion maanteiden varsilla on sekä valtion että kunnan omistamia kävely- ja pyöräteitä. Kaupunkiseuduilla ja kuntien keskustoissa kunta hoitaa usein myös valtion omistamia jalankulku- ja pyöräilyväyliä. Välillä voikin olla vaikea hahmottaa, mikä väylä kuuluu kenenkin vastuulle ja missä raja menee.

Maanteiden varsilla olevien jalankulku- ja pyöräilyväylien hoitajan voi tarkistaa ”ELY-keskusten ylläpitämät kävelyn ja pyöräilyn väylät” kartalta.  Voit zoomata kartan oikeaan sijaintiin tai hakea sijaintia paikannimellä tai osoitteella. Jos kävely- tai pyörätie näkyy harmaana katkoviivana, se on kunnan omistama ja hoitama. Valtion maanteiden varsilla olevat kävelyn ja pyöräilyn väylät näytetään mustina viivoina.

Jotta näet tarkemmin, kenen kunnossapidossa maantien varren jalankulku- ja pyöräilyväylä on, zoomaa lähemmäs ja klikkaa mustaa viivaa. Kohta Väylän hoito kertoo, kenelle kunnossapito kuuluu. Valtion hoidossa oleva väylä merkitään esimerkiksi tekstillä "Seinäjoki 19-24". Tämä kuvaa hoitourakan nimeä ja kestoa vuosilukuina. Kunnan hoitamilla pyöräteillä tässä kohdassa lukee ”kunta hoitaa”.

Ohjeita kartan käyttöön, kohteen tiedot-

Kunnossapidolla tarkoitetaan väylien päivittäistä hoitoa, eli esimerkiksi lumenaurausta, sohjonpoistoa ja liukkaudentorjuntaa, hiekoitushiekkojen poistoa keväisin tai puiden lehtien harjausta syksyllä.

Jos jalankulku- tai pyöräilyväylä on kartan mukaan ELY-keskuksen hoitourakan hoidossa, voit jättää kunnossapidon puutteista viestiä Palauteväylän kautta. Kunnan hoidossa olevien pyöräteiden palaute kannattaa osoittaa suoraan kuntaan.

Huomaathan, että kartalla näkyvät kunnan hoitamat pyörätiet ovat pääosin valtion omistamia. Tämä tarkoittaa sitä, että uudelleenpäällystys tai muut rakenteeseen kohdistuvat työt kuuluvat useimmiten ELY-keskukselle.

 

Lisätiedot: