Voiko puutavaraa lastata ja varastoida maantien varrella?


Kun puutavaraa joudutaan väliaikaisesti varastoimaan yleisen tien varteen, on suositeltavaa käyttää erityisesti tähän tarkoitukseen rakennettuja kuormausalueita. Kuormausalueet voivat olla joko ELY-keskuksen rakentamia maantien liitännäisalueita tai yksityisten maanomistajien kustannuksella rakennettuja alueita. Väliaikaiseksi varastoinniksi luokitellaan enintään kuusi kuukautta kestävä varastointi.

Valta- ja kantateillä sekä muilla liikennemerkillä etuajo-oikeutetuksi merkityillä teillä puutavaran lastaus ja varastointi edellyttää työluvan hakemista. Voit tarkistaa alla olevasta karttalinkistä, onko tie merkitty etuajo-oikeutetuksi. 

Niillä seutu- ja yhdysteillä (3-5-numeroiset tiet), joita ei ole merkitty etuajo-oikeutetuiksi, työlupaa ei yleensä tarvita. Puutavaran lastaus ja varastointi ei ole kuitenkaan sallittua sulkuviivan kohdalla näkemäpuutteiden vuoksi.

Tutustu alla olevaan Väyläviraston ohjeeseen, jossa kerrotaan, mitä tulee ottaa huomioon puutavaran käsittelyssä maanteillä. Ohjeesta käy ilmi, millaisiin paikkoihin puutavaraa ei saa pinota, sekä muita tärkeitä ohjeita.

 Lue lisää: